Telefon +36 (88) 557-442, E-mail: 

Szociális Konyha

A szociális alapszolgálattások egyik formája az étkeztetés, melyet valamennyi önkormányzat – a lakosságszámtól függetlenül – köteles biztosítani. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük,
 • hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően munkanapokon, illetve munkaszüneti, és ünnepnapokon biztosítja az intézmény.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

Szolgáltatásaink igénybevételének módja és feltételei
Az étkeztetés igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.
A jogosultság részletes feltételeit a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.

Az étkeztetés iránti igény benyújtása személyesen,

 • a Várpalota, Körmöcbánya utca 3. szám alatt található Szociális Konyhán, valamint
 • a Várpalota, Mártírok u. 1. szám alatt található Térségi Népjóléti Gondozási Központban kezdeményezhető.

Az ellátás biztosításának módja:

 • étkezés biztosítása saját egyéni éthordós kiszerelésben elvitellel
 • az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással történik.

Az étlap tervezése, elkészítése során a 37/2014. (IV. 30.) a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló EMMI rendeletben foglaltak, az alapanyagok idény jellege és a változatosság az irányadók.

Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • Jövedelemigazolás

Az térítésköteles, a kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

Kapcsolat

8100, Várpalota, Mártírok útja 1.

Telefon.: +36 (88) 575-442

E-mail: nepjoleti.kozpont@digikabel.hu

Idézet

A mese az az ábécéskönyv,

amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni.

(Bruno Bettelheim)