Telefon +36 (88) 557-442, E-mail: 

Fekete Gyémánt Foglalkoztató Klub

Időskorúak, demenciával élők, fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek nappali ellátása 

A nappali ellátást igénybe vevők köre elsősorban a saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, és önmaguk ellátására képes személyek.

A Klub nappali ellátást nyújt a városban élő idős koruk miatt szociális és mentális támogatást igénylő személyeknek, fogyatékkal élő nagykorú személyeknek, pszichiátriai betegek részére, valamint demenciával élő idősek részére. Napi étkezésre is lehetőség van, mely jövedelem függvényében térítés köteles.

Amit kínálunk:

 • szabadidős tevékenységek,
 • társas kapcsolatok,
 • családias légkör,
 • szociális és mentális segítségnyújtás,
 • igény szerint étkeztetés,
 • kulturális programok tervezése, szervezése,
 • népi hagyományok ápolása,
 • ismeretterjesztő-,egészségmegőrző előadások


Egészségügyi ellátás keretében biztosítjuk:

 • vérnyomásmérés,
 • napi testmozgás,
 • egyénre szabott mentális gondozás,
 • időpontkérés szakrendelésekre, szükség esetén kísérés,
 • egyénre szabott mentális gondozás, életvezetés

A szolgáltatás igénybevételének módja

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére indítványára történik. A nappali ellátás alapja a megállapodás, mely tartalmazza a személyes adatokon túl az ellátás időtartamát,a klub által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, valamint a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.

A klubtagság ingyenes!

Kapcsolat

8100, Várpalota, Mártírok útja 1.

Telefon.: +36 (88) 575-442

E-mail: nepjoleti.kozpont@digikabel.hu

Idézet

A mese az az ábécéskönyv,

amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni.

(Bruno Bettelheim)