Telefon +36 (88) 557-442, E-mail: 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A szolgáltatás célja

A lakosság szociális biztonságának, a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének, szükséges védelmük biztosításának elősegítése.

A szolgáltatás célcsoportja

A településen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, egyének, aktív korú nem foglalkoztatottak, adósságterhekkel és lakhatási gondokkal küzdők és mindazok, akik problémájukkal a szolgálathoz fordulnak. Továbbá bármely olyan család (illetve személy), amely (illetve aki) gyermeket nevel, gyermekvédelmi szakellátásban levő gyermeke van, illetve szociális válsághelyzetben levő várandós anya, és kéri, illetve elfogadja a szolgáltatás segítségét. Ezen kívül minden, a jelzőrendszer által segítségre szoruló gyermek és családja, ahol a gyermek veszélyeztetettsége valószínűsíthető.

A szolgáltatás igénybevétele:

 • Önkéntes és térítésmentes

Tevékenységi körök:

A gyermekjóléti szolgáltatása gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, veszélyeztetettségük megelőzését, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését szolgálja.

Családsegítő szolgáltatásaink minden várpalotai lakos számára ingyenesen, önkéntesen elérhetőek.

A segítségnyújtás főbb típusai:

 • információnyújtás (önkormányzati támogatásokról és ellátásokról, ingyenes jogi tanácsadás elérhetőségéről, munkanélküli ellátásokról, szociális étkeztetésről)
 • pszichológiai tanácsadás helyben, a Szolgálat keretein belül
 • hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás (hivatalos levelek/végzések értelmezése, kérelmek megfogalmazása)
 • tanácsadás (lakhatással, megélhetéssel, munkahely kereséssel és családi problémákkal kapcsolatban)
 • álláskeresők részére tanácsadás, ügyintézési segítség (munkahely kereséshez ingyenes internet használat, ügyintézési segítségnyújtás, önéletrajz megírásának segítése)
 • adományok közvetítése

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat küldetése, hogy szolgáltatásaival hozzájáruljon a település lakosságának jólétéhez, enyhítse a szociális problémákkal küzdők gondjait, képviselje a kiszolgáltatottak, a rászorulók jogait, védje és segítse a gyermekeket.
Az intézmény két egységből áll. A Családsegítő Szolgálat fő céljait és feladatait a Szociális Törvény (1993. évi III. tv.), a Gyermekjóléti Szolgálat fő céljait és feladatait a Gyermekvédelmi Törvény (1997. évi XXXI. tv.) határozza meg.

Munkatársaink felsőfokú végzettségű szociális szakemberek (szociális munkások, szociálpedagógusok), pszichológusok, pedagógusok, szociológusok, jogi, fejlesztőpedagógiai, adósságkezelési tanácsadók, mediátorok.
Szolgáltatásainkat elsősorban azoknak a várpalotai lakosoknak, családoknak és egyedülállóknak, felnőtteknek és gyermekeknek, időseknek és fiataloknak ajánljuk, akik állást keresnek, adósságokkal, szociális, gyermeknevelési problémákkal, családi konfliktusokkal küzdenek, válás, kapcsolattartás során nem sikerül konszenzusos megoldásokat találniuk, kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, létfeltételeik nem biztosítottak és e problémákban szeretnének tanácsot, segítséget kapni.
Az intézményt felkeresői igénybe vehetik az adósságkezelési, álláskeresési, jogi, pszichológiai, gyermeknevelési, konfliktuskezelési tanácsadásunkat, a szociális szakembereink által biztosított komplex családgondozást, a szülők segítséget kérhetnek gyermeknevelési, életviteli problémáikban, a gyermekeknek védelmet biztosítunk veszélyeztetett helyzetükben.
Fogadjuk a társintézmények, a hatóságok és a lakosság jelzéseit a segítségre szoruló, veszélyeztetett gyermekekről, illetve a szociális krízisbe került felnőttekről.
Munkánk során együttműködünk minden olyan intézménnyel, szervezettel, hatósággal, amely az adott probléma megoldását elősegítheti.
Figyelemmel kísérjük a település lakosságának helyzetét. Saját kompetenciahatárainkon belül programokat dolgozunk ki a szociális és veszélyeztetettségi problémák kezelésére, hatáskörünkön kívül eső területek vonatkozásában javaslatokat fogalmazunk meg a megoldás érdekében.

Forduljanak hozzánk bizalommal!

Tanácsadás:

 • általános szociális, élet-vezetési, gyermeknevelési problémák kezeléséhez; lelki, mentálhigiénés, egészséggel kapcsolatos gondok feloldásához,
 • jogi és hivatalos ügyek intézéséhez; pályaválasztáshoz, pályamódosításhoz, munkavállaláshoz,
 • adósságkezeléshez, lakhatási és lakással kapcsolatos gondok enyhítéséhez,
 • kapcsolati problémák, családi, válási konfliktusok megoldásához, kapcsolat-tartási problémák rendezéséhez.

Segítségnyújtás:

 • krízishelyzetben lévőknek természetbeni juttatásokkal (élelmiszersegély, gyógyszerkiváltás); anyagi és személyes támogatási formák közvetítésével,
 • a hatékonyabb személyes érdekképviselet megvalósításához.

Kapcsolat

8100, Várpalota, Mártírok útja 1.

Telefon.: +36 (88) 575-442

E-mail: nepjoleti.kozpont@digikabel.hu

Idézet

A mese az az ábécéskönyv,

amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni.

(Bruno Bettelheim)