Telefon +36 (88) 557-442, E-mail: 

Család- és Gyermekjóléti Központ

Járásonként 2016.01.01-étől megalakult új intézmény egység a Család- és Gyermekjóléti Központ, amely intézmény a hatósági munka előkészítésével foglalkozik. A védelembe vett gyermekekkel és családjukkal dolgozunk a veszélyeztetettség megszűntetése érdekében, a nevelésbe vett gyermekek családjai számára nyújtunk segítséget a hazagondozási folyamatban, utógondozói feladatokat látunk el, illetve a családba fogadás esetén nyújtunk segítséget. Az esetmenedzserek végzik a fent felsorolt tevékenységeket. Jelzőrendszeri koordinátorunk a jelzőrendszer tagjai számára nyújt segítséget, illetve figyelemmel kíséri a jelzőrendszeri munka hatékonyságát.

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladat ellátásának területe Várpalota Járás közigazgatási területe: Berhida, Jásd, Öskü, Ősi, Pétfürdő, Tés, Várpalota

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatai:

Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok:

A család-és gyermekjóléti központ esetmenedzsere javaslatot tesz a gyámhivatal részére a gyermek:

 • védelembe vételére,
 • megelőző pártfogására,
 • ideiglenes hatályú elhelyezésére,
 • nevelésbe vételére,
 • családba fogadására,
 • harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére,
 • családba fogadó gyám kirendelésére,
 • tankötelezettség teljesítésének előmozdítására,
 • leendő gondozási helyre vagy annak megváltoztatására,
 • a gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására.

Speciális szolgálatatások:

A gyermekjóléti központ a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő speciális szolgáltatásokat nyújt.

Kapcsolatügyelet

A gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása.
A kapcsolatügyelet szolgáltatás területi illetékessége a gyermek lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti központ.

Bírósági döntés, gyámhivatali határozat alapján kijelölt intézmény, kizárólag akkor, 

 • ha mindez előzetes egyeztetés útján történt.
  az érintettek együttes kérésére történt gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) során született mediációs megállapodásban foglaltak alapján

Az intézmény kapcsolattartási ügyeletének ideje minden naptári páros hét:

péntek: 13,00-16,00
szombat: 8,00-13,00

Helye: Család és Gyermekjóléti Központ, Várpalota Kastélydomb u. 6.

Pszichológusi tanácsadás

Intézményünk működési rendje szerint gondozással együtt igénybe vehető ingyenes pszichológiai tanácsadás. Igénybevétele előzetes időpont egyeztetés alapján az esetmenedzser közvetítésével történik.

Jogi tanácsadás

Az intézmény alkalmazásában heti két alkalommal jogász szakember áll rendelkezésre, tanácsadás céljából, amelynek igénybevétele térítésmentes. Az igénybevétel az esetmenedzser közvetítésével történik.

Segítség

 

 06-70-330-7444

Tájékoztatás

 Ez a szám azonnali segítség, tájékoztatás, tanácsadás céljából hívható.

Hétköznap

 16.00 órától,

másnap reggel

8.00 óráig.

Hétvégén

 Péntek 13.00 órától

hétfő reggel

8.00 óráig.

Kapcsolat

8100, Várpalota, Mártírok útja 1.

Telefon.: +36 (88) 575-442

E-mail: nepjoleti.kozpont@digikabel.hu

Idézet

A mese az az ábécéskönyv,

amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni.

(Bruno Bettelheim)